Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 11. svibnja 2016. - Strasbourg

15. Ponovno potpuno funkcioniranje schengenskog sustava (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Ponovno potpuno funkcioniranje schengenskog sustava (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Milan Zver, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld i Ana Gomes.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, o primjedbama prethodnog govornika, Notis Marias radi razjašnjavanja svoje izjave, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins i Eva Kaili.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk i Nicola Caputo.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti