Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. gegužės 11 d. - Strasbūras

15. Visiškai veikiančios Šengeno sistemos atkūrimas (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Visiškai veikiančios Šengeno sistemos atkūrimas (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Milan Zver PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu (nesutiko, kad Janusz Korwin-Mikke pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Janice Atkinson, Adam Szejnfeld ir Ana Gomes.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux dėl pirmiau kalbėjusio Parlamento nario žodžių, Notis Marias, jis patikslino savo žodžius, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins ir Eva Kaili.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Jeanine Hennis-Plasschaert.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika