Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 mei 2016 - Straatsburg

15. Herstel van een volledig functionerend Schengen-stelsel (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Herstel van een volledig functionerend Schengen-stelsel (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Milan Zver, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld en Ana Gomes.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, over de woorden van de vorige spreker, Notis Marias, om zijn woorden toe telichten, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins en Eva Kaili.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid