Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 maja 2016 r. - Strasburg

15. Przywrócenie w pełni funkcjonującego systemu Schengen (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przywrócenie w pełni funkcjonującego systemu Schengen (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Milan Zver w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld i Ana Gomes.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, w sprawie uwag wypowiedzianych przez poprzedniego mówcę, Notis Marias w celu sprecyzowania swoich słów, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins i Eva Kaili.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności