Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 mai 2016 - Strasbourg

15. Restabilirea unui sistem Schengen pe deplin funcțional (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Restabilirea unui sistem Schengen pe deplin funcțional (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Milan Zver, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld și Ana Gomes.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, cu privire la remarcile vorbitorului precedent, Notis Marias pentru a-și clarifica intervenția, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins și Eva Kaili.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk și Nicola Caputo.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Jeanine Hennis-Plasschaert.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate