Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. mája 2016 - Štrasburg

15. Obnova plného fungovania schengenského systému (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Obnova plného fungovania schengenského systému (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Milan Zver v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld a Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, k vyjadreniam predchádzajúceho rečníka, Notis Marias, ktorý podal spresnenie k svojmu vystúpeniu, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins a Eva Kaili.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia