Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. května 2016 - Štrasburk

16. Pokrok Turecka při plnění požadavků stanovených v plánu pro uvolnění vízového režimu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Pokrok Turecka při plnění požadavků stanovených v plánu pro uvolnění vízového režimu (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Renate Sommer, a Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec.

Vystoupila Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vystoupilii: Jeroen Lenaers a Kati Piri.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux a Lefteris Christoforou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák a Sergio Gaetano Cofferati.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí