Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. mai 2016 - Strasbourg

16. Türgi edusammud viisanõude kaotamise tegevuskava nõuete täitmisel (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Türgi edusammud viisanõude kaotamise tegevuskava nõuete täitmisel (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Renate Sommer, ja Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Jeanine Hennis-Plasschaert.

Sõna võtsid Jeroen Lenaers ja Kati Piri.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux ja Lefteris Christoforou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák ja Sergio Gaetano Cofferati.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika