Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 11. svibnja 2016. - Strasbourg

16. Napredak Turske u ispunjavanju uvjeta plana za liberalizaciju viznog režima (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Napredak Turske u ispunjavanju uvjeta plana za liberalizaciju viznog režima (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Mariya Gabriel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marine Le Pen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Renate Sommer, i Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik.

Govorio je Jeanine Hennis-Plasschaert.

Govorili su: Jeroen Lenaers i Kati Piri.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux i Lefteris Christoforou.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák i Sergio Gaetano Cofferati.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti