Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 mei 2016 - Straatsburg

16. De vorderingen van Turkije bij het voldoen aan de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De vorderingen van Turkije bij het voldoen aan de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Renate Sommer, en Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers en Kati Piri.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux en Lefteris Christoforou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák en Sergio Gaetano Cofferati.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid