Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 maja 2016 r. - Strasburg

16. Postępy Turcji w spełnianiu wymogów programu liberalizacji reżimu wizowego (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Postępy Turcji w spełnianiu wymogów programu liberalizacji reżimu wizowego (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gillesa Lebretona, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Renate Sommer, i Eleftherios Synadinos niezrzeszony.

Głos zabrała Jeanine Hennis-Plasschaert.

Głos zabrali: Jeroen Lenaers i Kati Piri.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Costasa Mavridesa, Javi López, Peter van Dalen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Brice Hortefeux i Lefteris Christoforou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák i Sergio Gaetano Cofferati.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności