Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 mai 2016 - Strasbourg

16. Progresele realizate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Progresele realizate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Renate Sommer, și Eleftherios Synadinos, neafiliat.

A intervenit Jeanine Hennis-Plasschaert.

Au intervenit: Jeroen Lenaers și Kati Piri.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux și Lefteris Christoforou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák și Sergio Gaetano Cofferati.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate