Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. mája 2016 - Štrasburg

16. Pokrok Turecka pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Pokrok Turecka pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Renate Sommer, a Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpila Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers a Kati Piri.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux a Lefteris Christoforou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák a Sergio Gaetano Cofferati.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia