Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0010(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0157/2016

Předložené texty :

A8-0157/2016

Rozpravy :

PV 11/05/2016 - 17

Hlasování :

PV 12/05/2016 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0221

Zápis
Středa, 11. května 2016 - Štrasburk

17. Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati uvedl zprávu.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Luděk Niedermayer za skupinu PPE, Emmanuel Maurel za skupinu S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR, Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes a Neena Gill.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Zbigniew Kuźmiuk a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić a Marco Zanni.

Vystoupili: Pierre Moscovici a Dariusz Rosati.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 12.5.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí