Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0010(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0157/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0157/2016

Keskustelut :

PV 11/05/2016 - 17

Äänestykset :

PV 12/05/2016 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0221

Pöytäkirja
Keskiviikko 11. toukokuuta 2016 - Strasbourg

17. Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati esitteli mietinnön.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel S&D-ryhmän puolesta, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes ja Neena Gill.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Zbigniew Kuźmiuk ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić ja Marco Zanni.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Dariusz Rosati.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö