Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0010(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0157/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0157/2016

Viták :

PV 11/05/2016 - 17

Szavazatok :

PV 12/05/2016 - 9.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0221

Jegyzőkönyv
2016. május 11., Szerda - Strasbourg

17. Kötelező automatikus információcsere az adózás területén * (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emmanuel Maurel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pirkko Ruohonen-Lerner, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes és Neena Gill.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Zbigniew Kuźmiuk és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić és Marco Zanni.

Felszólal: Pierre Moscovici és Dariusz Rosati.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat