Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0010(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0157/2016

Ingediende teksten :

A8-0157/2016

Debatten :

PV 11/05/2016 - 17

Stemmingen :

PV 12/05/2016 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0221

Notulen
Woensdag 11 mei 2016 - Straatsburg

17. Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen * (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de S&D-Fractie, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes en Neena Gill.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zbigniew Kuźmiuk en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić en Marco Zanni.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Dariusz Rosati.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 12.5.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid