Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0010(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0157/2016

Teksty złożone :

A8-0157/2016

Debaty :

PV 11/05/2016 - 17

Głosowanie :

PV 12/05/2016 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0221

Protokół
Środa, 11 maja 2016 r. - Strasburg

17. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, Emmanuel Maurel w imieniu grupy S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes i Neena Gill.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Zbigniew Kuźmiuk i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić i Marco Zanni.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Dariusz Rosati.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 12.5.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności