Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0010(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0157/2016

Predkladané texty :

A8-0157/2016

Rozpravy :

PV 11/05/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 12/05/2016 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0221

Zápisnica
Streda, 11. mája 2016 - Štrasburg

17. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati uviedol správu.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Emmanuel Maurel v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes a Neena Gill.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Zbigniew Kuźmiuk a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić a Marco Zanni.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici a Dariusz Rosati.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 12.5.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia