Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2594(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000047/2016

Внесени текстове :

O-000047/2016 (B8-0369/2016)

Разисквания :

PV 11/05/2016 - 18

Гласувания :

PV 11/05/2016 - 7.4

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 11 май 2016 г. - Страсбург

18. Преодоляване на неравенството с оглед на стимулирането на приобщаващия и устойчив икономически растеж в ЕС (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-00047/2016) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Преодоляване на неравенствата с цел насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж в ЕС (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Thomas Händel разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: David Casa, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност