Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2594(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000047/2016

Ingediende teksten :

O-000047/2016 (B8-0369/2016)

Debatten :

PV 11/05/2016 - 18

Stemmingen :

PV 11/05/2016 - 7.4

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 11 mei 2016 - Straatsburg

18. Bestrijden van ongelijkheid om een inclusieve en duurzame economische groei in de EU te bevorderen (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000047/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Bestrijden van ongelijkheid om een inclusieve en duurzame economische groei in de EU te bevorderen (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Thomas Händel licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid