Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2594(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000047/2016

Teksty złożone :

O-000047/2016 (B8-0369/2016)

Debaty :

PV 11/05/2016 - 18

Głosowanie :

PV 11/05/2016 - 7.4

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 11 maja 2016 r. - Strasburg

18. Zwalczanie nierówności w celu pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE sprzyjającego włączeniu społecznemu (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000047/2016), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Likwidacja nierówności w celu pobudzenia inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Thomas Händel rozwinął pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności