Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2594(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000047/2016

Predkladané texty :

O-000047/2016 (B8-0369/2016)

Rozpravy :

PV 11/05/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 11/05/2016 - 7.4

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 11. mája 2016 - Štrasburg

18. Boj proti nerovnostiam v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000047/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Boj proti nerovnosti v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Thomas Händel rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia