Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2583(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000031/2016 (B8-0363/2016)

Debatten :

PV 11/05/2016 - 19

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 11 mei 2016 - Straatsburg

19. Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000031/2016) van Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini en Matteo Salvini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

Giovanni La Via licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Pilar Ayuso, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michèle Rivasi, Gilles Pargneaux, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, en Richard Ashworth.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stefan Eck, Martin Häusling, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Tom Vandenkendelaere, Adam Szejnfeld en Anneli Jäätteenmäki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Michel Dantin, Richard Howitt en Jasenko Selimovic.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini en Matteo Salvini, namens de Commissie ENVI, over de verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (2016/2583(RSP)) (B8-0545/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 12.5.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid