Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 11 май 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Внесени документи
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Агенция на ЕС за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) ***II (разискване)
 6.Влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ ***II (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Освобождавания за дилърите на стоки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.2.Агенция на ЕС за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) ***II (гласуване)
  7.3.Влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ ***II (гласуване)
  7.4.Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Съобщение на председателството
 12.Искане за защита на парламентарен имунитет
 13.Състав на политическите групи
 14.Прието решение относно реформата на общата европейска система за убежище (разискване)
 15.Възстановяване на пълноценното функциониране на Шенгенската система (разискване)
 16.Напредъкът на Турция в изпълнението на изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим (разискване)
 17.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (разискване)
 18.Преодоляване на неравенството с оглед на стимулирането на приобщаващия и устойчив икономически растеж в ЕС (разискване)
 19.Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни (разискване)
 20.Състав на комисиите и делегациите
 21.Водноелектрическият сектор в Европа (разискване)
 22.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 23.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (207 kb) Списък на присъствалите (64 kb)    Поименни гласувания (325 kb) 
 
Протокол (223 kb) Списък на присъствалите (37 kb) Резултати от различните гласувания (14 kb) Поименни гласувания (29 kb) 
 
Протокол (305 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (353 kb) Поименни гласувания (661 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност