Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 11. maj 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Modtagne dokumenter
 4.Bevillingsoverførsler
 5.EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***II (forhandling)
 6.Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold ***II (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Undtagelser for råvarehandlere ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.2.EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***II (afstemning)
  
7.3.Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold ***II (afstemning)
  
7.4.Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Meddelelse fra formanden
 12.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 13.De politiske gruppers sammensætning
 14.Den vedtagne beslutning om reform af det fælles europæiske asylsystem (forhandling)
 15.Genindførelse af et fuldt fungerende Schengensystem (forhandling)
 16.Tyrkiets fremskridt med hensyn til opfyldelse af kravene i køreplanen for visumliberalisering (forhandling)
 17.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (forhandling)
 18.Bekæmpelse af uligheder for at fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst i EU (forhandling)
 19.Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomstland for visse fødevarer (forhandling)
 20.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 21.Vandkraftsektoren i Europa (forhandling)
 22.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 23.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (181 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (325 kb) 
 
Protokol (186 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (13 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (28 kb) 
 
Protokol (277 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (159 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (583 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik