Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 11. mai 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine
 5.ELi Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) ***II (arutelu)
 6.Kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemine ja seal elamine ***II (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Kaubadiilerite suhtes kohaldatavad erandid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.2.ELi Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) ***II (hääletus)
  
7.3.Kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemine ja seal elamine ***II (hääletus)
  
7.4.Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Presidentuuri teadaanne
 12.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 13.Fraktsioonide koosseis
 14.Vastuvõetud otsus Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi kohta (arutelu)
 15.Täielikult toimiva Schengeni süsteemi taastamine (arutelu)
 16.Türgi edusammud viisanõude kaotamise tegevuskava nõuete täitmisel (arutelu)
 17.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * (arutelu)
 18.Ebavõrdsuse vähendamine kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu stimuleerimiseks ELis (arutelu)
 19.Päritoluriigi või lähtekoha kohustuslik märkimine teatavate toiduainete puhul (arutelu)
 20.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 21.Hüdroenergia sektor Euroopas (arutelu)
 22.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 23.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (180 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (325 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (13 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (28 kb) 
 
Protokoll (270 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (243 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (651 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika