Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. toukokuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Määrärahojen siirrot
 5.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ***II (keskustelu)
 6.Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu ***II (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevat poikkeukset ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.2.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ***II (äänestys)
  
7.3.Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu ***II (äänestys)
  
7.4.Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Puhemiehen ilmoitus
 12.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 13.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 14.Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta tehty päätös (keskustelu)
 15.Schengen-järjestelmän palauttaminen täysin toimivaksi (keskustelu)
 16.Turkin edistyminen viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä (keskustelu)
 17.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (keskustelu)
 18.Eriarvoisuuden torjuminen osallistavan ja kestävän talouskasvun lisäämiseksi EU:ssa (keskustelu)
 19.Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen (keskustelu)
 20.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 21.Euroopan vesivoima-ala (keskustelu)
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 23.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (184 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (325 kb) 
 
Pöytäkirja (195 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (14 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (28 kb) 
 
Pöytäkirja (273 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (157 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (583 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö