Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 11 ta' Mejju 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Dokumenti mressqa
 4.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 5.Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) ***II (dibattitu)
 6.Id-dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal skop ta' riċerka, studju, taħriġ, volontarjat, skambju ta' studenti u au pairing ***II (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Eżenzjonijiet għan-negozjanti tal-komoditajiet ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) ***II (votazzjoni)
  7.3.Id-dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal skop ta' riċerka, studju, taħriġ, volontarjat, skambju ta' studenti u au pairing ***II (votazzjoni)
  7.4.Aċċelerazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Avviż mill-Presidenza
 12.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari
 13.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 14.Deċiżjoni adottata dwar ir-Riforma tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (dibattitu)
 15.L-introduzzjoni mill-ġdid ta' sistema ta' Schengen li tiffunzjona bis-sħiħ (dibattitu)
 16.Il-progress tat-Turkija fl-issodisfar tar-rekwiżiti tal-Pjan Direzzjonali għal-Liberalizzazzjoni tal-Viża (dibattitu)
 17.Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni * (dibattitu)
 18.Nittrattaw l-inugwaljanzi sabiex tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku inklużiv u sostenibbli fl-UE (dibattitu)
 19.Indikazzjoni mandatorja tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal ċertu ikel (dibattitu)
 20.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 21.Is-settur idroelettriku fl-Ewropa (dibattitu)
 22.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 23.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (182 kb)  Lista tal-Membri preżenti (63 kb)
 
Minuti (196 kb)  Lista tal-Membri preżenti (37 kb)  Riżultati tal-votazzjonijiet (14 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (28 kb)
 
Minuti (284 kb)  Lista tal-Membri preżenti (64 kb)  Riżultati tal-votazzjonijiet (349 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (585 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza