Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 11 maja 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Składanie dokumentów
 4.Przesunięcie środków
 5.Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) ***II (debata)
 6.Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair ***II (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Wyłączenia w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) ***II (głosowanie)
  
7.3.Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair ***II (głosowanie)
  
7.4.Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Komunikat Przewodniczącego
 12.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 13.Skład grup politycznych
 14.Decyzja przyjęta w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (debata)
 15.Przywrócenie w pełni funkcjonującego systemu Schengen (debata)
 16.Postępy Turcji w spełnianiu wymogów programu liberalizacji reżimu wizowego (debata)
 17.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (debata)
 18.Zwalczanie nierówności w celu pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE sprzyjającego włączeniu społecznemu (debata)
 19.Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (debata)
 20.Skład komisji i delegacji
 21.Sektor hydroelektryczny w Europie (debata)
 22.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 23.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (182 kb) Lista obecności (63 kb)    Wyniki głosowań imiennych (325 kb) 
 
Protokół (196 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (13 kb) Wyniki głosowań imiennych (28 kb) 
 
Protokół (281 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (354 kb) Wyniki głosowań imiennych (582 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności