Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 11 mai 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Depunere de documente
 4.Transferuri de credite
 5.Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) ***II (dezbatere)
 6.Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair ***II (dezbatere)
 7.Votare
  
7.1.Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) ***II (vot)
  
7.3.Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair ***II (vot)
  
7.4.Accelerarea implementării politicii de coeziune (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Comunicarea Președintelui
 12.Cerere de apărare a imunității parlamentare
 13.Componența grupurilor politice
 14.Decizie adoptată cu privire la reforma sistemului european comun de azil (dezbatere)
 15.Restabilirea unui sistem Schengen pe deplin funcțional (dezbatere)
 16.Progresele realizate de Turcia în îndeplinirea cerințelor din foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor (dezbatere)
 17.Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal * (dezbatere)
 18.Combaterea inegalităților pentru stimularea creșterii economice durabile și favorabile incluziunii în UE (dezbatere)
 19.Indicarea obligatorie a țării de origine sau a locului de proveniență pentru anumite alimente (dezbatere)
 20.Componența comisiilor și delegațiilor
 21.Sectorul hidroelectric în Europa (dezbatere)
 22.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 23.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (189 kb) Listă de prezență (63 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (325 kb) 
 
Proces-verbal (200 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (13 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (28 kb) 
 
Proces-verbal (279 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (336 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (647 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate