Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 11. mája 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Presun rozpočtových prostriedkov
 5.Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***II (rozprava)
 6.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair ***II (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Výnimky pre obchodníkov s komoditami ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***II (hlasovanie)
  
7.3.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair ***II (hlasovanie)
  
7.4.Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 13.Zloženie politických skupín
 14.Rozhodnutie prijaté k reforme spoločného európskeho azylového systému (rozprava)
 15.Obnova plného fungovania schengenského systému (rozprava)
 16.Pokrok Turecka pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu (rozprava)
 17.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (rozprava)
 18.Boj proti nerovnostiam v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ (rozprava)
 19.Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín (rozprava)
 20.Zloženie výborov a delegácií
 21.Sektor vodnej elektrickej energie v Európe (rozprava)
 22.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 23.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (182 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (325 kb) 
 
Zápisnica (191 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (13 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (28 kb) 
 
Zápisnica (279 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (358 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (651 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia