Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 11 maj 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Anslagsöverföringar
 5.EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II (debatt)
 6.Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Undantag för råvaruhandlare ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II (omröstning)
  
7.3.Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II (omröstning)
  
7.4.Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Meddelande från talmannen
 12.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 13.De politiska gruppernas sammansättning
 14.Det antagna beslutet om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (debatt)
 15.Återställning av ett fullt fungerande Schengensystem (debatt)
 16.Turkiets framsteg med att uppfylla kraven i färdplanen för viseringsliberalisering (debatt)
 17.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * (debatt)
 18.Att minska ojämlikheten för att ge nytt liv åt en hållbar ekonomisk tillväxt för alla i EU (debatt)
 19.Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel (debatt)
 20.Utskottens och delegationernas sammansättning
 21.Vattenkraftssektorn i Europa (debatt)
 22.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (183 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (325 kb) 
 
Protokoll (190 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (16 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (28 kb) 
 
Protokoll (273 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (329 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (504 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy