Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 maja 2016 r. - Strasburg

3. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 10 maja 2016 r.

(*) Nazwisko poufne.

(*) (nr 1431/2015); (*) (nr 0327/2016); Serge Le Queau (nr 0328/2016); (*) (nr 0329/2016); (*) (nr 0330/2016); (*) (nr 0331/2016); (*) (nr 0332/2016); (*) (nr 0333/2016); Carla Maggioli (nr 0334/2016); (*) (nr 0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (nr 0336/2016); (*) (nr 0337/2016); (*) (nr 0338/2016); Felix Fru Mukong (nr 0339/2016); (*) (nr 0340/2016); (*) (nr 0341/2016); (*) (nr 0342/2016); (*) (nr 0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (nr 0344/2016); (*) (nr 0345/2016); (*) (nr 0346/2016); (*) (nr 0347/2016); (*) (nr 0348/2016); (*) (nr 0349/2016); (*) (nr 0350/2016); (*) (nr 0351/2016); (*) (nr 0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (nr 0353/2016); Christos Marazopoulos (nr 0354/2016); Cristian Florin Frant (nr 0355/2016); (*) (nr 0356/2016); (*) (nr 0357/2016); (*) (nr 0358/2016); (*) (nr 0359/2016); (*) (nr 0360/2016); (*) (nr 0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (nr 0362/2016); (*) (nr 0363/2016); (*) (nr 0364/2016); (*) (nr 0365/2016); (*) (nr 0366/2016); (*) (nr 0367/2016); (*) (nr 0368/2016); César-Javier Palacios (nr 0369/2016); (*) (nr 0370/2016); (*) (nr 0371/2016); (*) (nr 0372/2016); (*) (nr 0373/2016); José Viñuela R. (nr 0374/2016); (*) (nr 0375/2016); Danil Sayfullin (nr 0376/2016); (*) (nr 0377/2016); (*) (nr 0378/2016); (*) (nr 0379/2016); Jitka Fialova (nr 0380/2016); (*) (nr 0381/2016); Óscar Ramonón Gil (nr 0382/2016); (*) (nr 0383/2016); (*) (nr 0384/2016); Robert Claesen (nr 0385/2016); Patrick Robinson (nr 0386/2016); Richard Vlăsceanu (nr 0387/2016); (*) (nr 0388/2016); Francesco Orbitello (nr 0389/2016); (*) (nr 0390/2016); (*) (nr 0391/2016); (*) (nr 0392/2016); Gabriela Papadopova (nr 0393/2016); (*) (nr 0394/2016); (*) (nr 0395/2016); Alessandro Riccomini (nr 0396/2016); Susana Eder (42 podpisy) (nr 0397/2016); (*) (nr 0398/2016); (*) (nr 0399/2016); (*) (nr 0400/2016); (*) (nr 0401/2016); (*) (nr 0402/2016); Thomas Daub (nr 0403/2016); (*) (nr 0404/2016); (*) (nr 0405/2016); (*) (nr 0406/2016); (*) (nr 0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (nr 0408/2016); (*) (nr 0409/2016); (*) (nr 0410/2016); Davide Barnaba (nr 0411/2016); (*) (nr 0412/2016); (*) (nr 0413/2016); (*) (nr 0414/2016).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności