Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург

4. Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000052/2016) зададен от Alain Cadec, от името на комисията PECH, към Комисията: Проследяване на продуктите от риболов и аквакултури в сектора на ресторантьорските услуги и търговията на дребно (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Разискването се състоя на 9 май 2016 (точка 17 от протокола от 9.5.2016 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Alain Cadec, от името на комисията PECH, относно проследяемостта на продуктите от риболов и аквакултури в ресторанти и при търговия на дребно (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 12.5.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност