Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. maj 2016 - Strasbourg

4. Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000052/2016) af Alain Cadec for PECH til Kommissionen: Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 9. maj 2016 (punkt 17 i protokollen af 9.5.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Alain Cadec for PECH om sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 12.5.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik