Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 mei 2016 - Straatsburg

4. Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000052/2016) van Alain Cadec, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Het debat heeft op 9 mei 2016 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 9.5.2016).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Alain Cadec, namens de Commissie PECH, over de traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 12.5.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid