Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 maja 2016 r. - Strasburg

4. Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000052/2016), które skierował Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, do Komisji: Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i sprzedaży detalicznej (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Debata odbyła się dnia 9 maja 2016 r. (pkt 17 protokołu z dnia 9.5.2016).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, w sprawie identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i handlu detalicznym (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 12.5.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności