Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. mája 2016 - Štrasburg

4. Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000052/2016), ktorú položil Alain Cadec, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Vysledovateľnosť rybárskych a akvakultúrnych produktov v reštauráciách a maloobchode (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Rozprava sa konala 9. mája 2016 (bod 17 zápisnice zo dňa 9.5.2016).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Alain Cadec, v mene výboru PECH, o vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 12.5.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia