Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2016 - Strasbourg

4. Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000052/2016) från Alain Cadec, för utskottet PECH, till kommissionen: Spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter i restauranger och detaljhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Debatten hölls den 9 maj 2016 (punkt 17 i protokollet av den 9.5.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Alain Cadec, för utskottet PECH, om spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter i restauranger och detaljhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 12.5.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy