Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2097(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0076/2016

Esitatud tekstid :

A8-0076/2016

Arutelud :

PV 12/05/2016 - 6

Hääletused :

PV 12/05/2016 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0226

Protokoll
Neljapäev, 12. mai 2016 - Strasbourg

6. Vanemapuhkuse kohta sõlmitud raamkokkulepe (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport nõukogu 8. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/18/EL (millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ) rakendamise kohta [2015/2097(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Iratxe García Pérez (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius ja Javi López.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võttis Siôn Simon.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Csaba Sógor.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Maria Arena.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.5.2016 protokollipunkt 9.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika