Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2097(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0076/2016

Ingediende teksten :

A8-0076/2016

Debatten :

PV 12/05/2016 - 6

Stemmingen :

PV 12/05/2016 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0226

Notulen
Donderdag 12 mei 2016 - Straatsburg

6. Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (debat)
CRE

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG [2015/2097(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Iratxe García Pérez (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius en Javi López.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Siôn Simon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Maria Arena.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 12.5.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid