Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2097(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0076/2016

Teksty złożone :

A8-0076/2016

Debaty :

PV 12/05/2016 - 6

Głosowanie :

PV 12/05/2016 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0226

Protokół
Czwartek, 12 maja 2016 r. - Strasburg

6. Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE [2015/2097(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius i Javi López.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Siôn Simon.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner i Csaba Sógor.

Głos zabrały: Věra Jourová i Maria Arena.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 12.5.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności