Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2097(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0076/2016

Predkladané texty :

A8-0076/2016

Rozpravy :

PV 12/05/2016 - 6

Hlasovanie :

PV 12/05/2016 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0226

Zápisnica
Štvrtok, 12. mája 2016 - Štrasburg

6. Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke (rozprava)
CRE

Správa o uplatňovaní smernice Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES [2015/2097(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Iratxe García Pérez (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius a Javi López.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

V rozprave vystúpil Siôn Simon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Maria Arena.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 12.5.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia