Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2118(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0144/2016

Внесени текстове :

A8-0144/2016

Разисквания :

PV 12/05/2016 - 7

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0227

Протокол
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург

7. Предотвратяване и борба с трафика на хора (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него [2015/2118(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder представи доклада.

Изказа се Malin Björk (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Mary Honeyball, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Мария Габриел и Илияна Йотова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Rosa Estaràs Ferragut.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Věra Jourová и Catherine Bearder.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 12.5.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност