Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2118(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0144/2016

Esitatud tekstid :

A8-0144/2016

Arutelud :

PV 12/05/2016 - 7

Hääletused :

PV 12/05/2016 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0227

Protokoll
Neljapäev, 12. mai 2016 - Strasbourg

7. Inimkaubanduse tõkestamine ja sellevastane võitlus (arutelu)
CRE

Raport 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) rakendamise kohta soolisest aspektist [2015/2118(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder tutvustas raportit.

Sõna võttis Malin Björk (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Mary Honeyball fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel ja Iliana Iotova.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Rosa Estaràs Ferragut.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Věra Jourová ja Catherine Bearder.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.5.2016 protokollipunkt 9.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika