Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2118(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0144/2016

Ingediende teksten :

A8-0144/2016

Debatten :

PV 12/05/2016 - 7

Stemmingen :

PV 12/05/2016 - 9.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0227

Notulen
Donderdag 12 mei 2016 - Straatsburg

7. Voorkoming en bestrijding van mensenhandel (debat)
CRE

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan vanuit een genderperspectief [2015/2118(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Malin Björk (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Mary Honeyball, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel en Iliana Iotova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Rosa Estaràs Ferragut.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Catherine Bearder.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 12.5.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid