Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2118(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0144/2016

Teksty złożone :

A8-0144/2016

Debaty :

PV 12/05/2016 - 7

Głosowanie :

PV 12/05/2016 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0227

Protokół
Czwartek, 12 maja 2016 r. - Strasburg

7. Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar z perspektywy równości płci [2015/2118(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Malin Björk (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Mary Honeyball w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel i Iliana Iotova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Rosa Estaràs Ferragut.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrały: Věra Jourová i Catherine Bearder.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 12.5.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności