Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2692(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0582/2016

Debatter :

PV 12/05/2016 - 8.1

Omröstningar :

PV 12/05/2016 - 9.1

Antagna texter :

P8_TA(2016)0218

Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2016 - Strasbourg

8.1. Krimtatarerna
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 och B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor och Monica Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Ilhan Kyuchyuk.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 12.5.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy