Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 12. května 2016 - Štrasburk

8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 11.5.2016.)


8.1. Krymští Tataři

Návrhy usnesení B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 a B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković a Petras Auštrevičius uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor a Monica Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová a Ilhan Kyuchyuk.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 12.5.2016.


8.2. Gambie

Návrhy usnesení B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 a B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský a Hilde Vautmans uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Jean-Paul Denanot.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 12.5.2016.


8.3. Džibutsko

Návrhy usnesení B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 a B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat a Mariya Gabriel uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Jiří Pospíšil za skupinu PPE.

Javier Nart uvedl návrh usnesení.

Vystoupili: Maria Arena za skupinu S&D, Seán Kelly a Josef Weidenholzer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno a Cécile Kashetu Kyenge.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 12.5.2016.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí